Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

1. Rekisterinpitäjä

Boaz Marketing Oy
Iniöntie 372
23360 Kustavi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Antero Riihimäki
0440778114
[email protected]

3. Rekisterin nimi

Boaz Marketing asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen sekä markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tiedot ostotapahtumista sekä mahdollinen asiakaspalaute.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitävät tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään.

7. Säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Luovuttaminen on mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme sähköposti markkinointiin Amerikkalaista MailChimp -palvelua, jonka vuoksi tiedot siirtyvät EU:n ulkopuolelle. MailChimp -palvelu on sertifioitu USA/Swiss Privacy Shield sertifikaatilla, joka takaa tietojen käsittelyn GDPR:n mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ovat vain asiakaspalvelua hoitavien henkilöiden tiedossa.

Henkilötietoja käsittelevät rekisterin pitäjän lukuun sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamista varten.

Mahdollisista tietoturvaloukkauksista ilmoitamme viranomaisille sekä rekisteröidyille lain edellyttämällä tavalla.

10. Tarkastus oikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään.

Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, on henkilöllä oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa.

Jokaisella on lisäksi myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja vastaavaa suoramarkkinointia varten.

Tiedot säilytetään rekisterissä 7 vuotta viimeisestä ostoksesta. Markkinointirekisterissä säilytämme tiedot, kunnes asiakas ilmoittaa haluavansa pois sähköpostilistaltamme.

13. Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä sekä kuvapistetunnisteita. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme evästeitä verkkokauppamme toimintojen toteuttamiseen sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Markkinoinnin kohdentamiseen käytetyistä tunnisteista voi kieltäytyä ottamalla käyttöön selaimen Do Not Track -toiminnon ja asettamalla selain hylkäämään kolmannen osapuolen evästeet.

Tarkemmat tiedot evästeiden poistosta sekä Do Not Track -toiminnon käytöstä löydät käyttämäsi selaimen ohjeesta.

Scroll to Top